1.3.15

“The unending paradox is that we do learn through pain.”
~ Madeleine L'Engle

No hay comentarios:

Publicar un comentario